Zaposleni

RAZREDUČITELJIKONTAKT
Jutranje varstvoJožica Nagodejozican@os-tabor.si
1. razredAndreja Rovšek
Anja Mikuž (TJA)
andrejar@os-tabor.si
anjam@os-tabor.si
2. in 3. razredDarja Rupnik
Anja Mikuž (TJA)
Jožica Nagode (GUM)
darjar@os-tabor.si
anjam@os-tabor.si
jozican@os-tabor.si
4. in 5. razredMaja Rupnik
Aleksandra Lipovec  (LUM, DRU-4. razred)
majar@os-tabor.si
sasal@os-tabor.si
OPBAleksandra Lipovec
Milojka Rupnik
sasal@os-tabor.si
milojkar@os-tabor.si

Podaljšano bivanje na šoli je organizirano vsak dan od 11.40 do 15.50.

Da se na šoli dobro počutimo, skrbita tudi kuharica Mateja Zgonec in čistilka Sonja Nagode.