Šolski sklad

Namen šolskega sklada je:

 • pomoč  socialno  šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev,   ki  niso   sestavina   izobraževalnega oz. vzgojnega  programa   in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev,
 • nakup  nadstandardne  opreme,
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij, sponzorstev,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko: prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od raznih prireditev.

Podatki in pravila šolsega sklada

PRAVILA  DELOVANJA   ŠOLSKEGA  SKLADA osnovne šole Tabor Logatec 

Pravila Šolskega sklada je upravni odbor sprejel na svoji 1. seji 19. maja 2009.

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

 • transakcijski račun: 0126 4603 0666 297,
 • z referenco: SI12-1029101502008 in
 • s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada