Sodelovanje

Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Dragi straši, prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako  sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok. V tednu pred skupnimi govorilnimi urami bo na vratih posamezne učilnice seznam z imenom in priimkom učitelja ter določenimi urami, ki so na razpolago. Prosimo, da  vi ali vaš otrok vpišete na seznam uro vašega obiska.

Predvideni datumi popoldanskih govorilnih urRoditeljski sestanki 
oktober: 7. 10. 2020
november: 13. 11. 2020
december: 9. 12. 2020
januar: 13. 01. 2021
marec: 10. 03. 2021
april: 7. 04. 2021
maj: 12. 05. 2021
1. roditeljski sestanek: september 2020
2. roditeljski sestanek: februar/marec 2021
3. roditeljski sestanek:  maj/junij 2021
STROKOVNI DELAVEC/KAdanprostorUra dopoldanske govorilne  ure
(po predhodni najavi)
Popoldanske govorilne ure 
1.ANDREJA ROVŠEKčetrtekknjižnica7.00 – 7.45Sreda 16.00 – 18.00
2.ALEKSANDRA LIPOVECčetrtekknjižnica11.40 – 12.25Sreda 16.00 – 17.00
3.JOŽICA NAGODEsredaknjižnica8.40 – 9.25Sreda 16.00 – 17.00
4.MAJA RUPNIKsredaknjižnica10.50 – 11.35Sreda 16.00 – 18.00
5.MILOJKA RUPNIKčetrtekknjižnica10.50 – 11.35Sreda 16.00 – 18.00
6.DARJA RUPNIKponedeljekknjižnica10.50 – 11.35Sreda 16.00 – 18.00