Prometna varnost

Naši učenci sodelujejo v cestnem prometu kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih vozilih in avtobusih, kasneje tudi kot vozniki koles z motorji.

  •  Otroci smejo samostojno delovati v prometu šele, ko so se njihovi starši ali skrbniki prepričali, da so sposobni razumeti nevarnosti v prometu.
  • Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.
  • Starši skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberejo najvarnejšo pot.
  • Otroci naj imajo ob slabi vidljivosti oblečena svetla oblačila ali pripeto kresničko.
  • Otrok, star do 7 let, mora imeti ustrezno spremstvo na poti v šolo in iz nje. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če s tem soglašajo starši.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, morajo nositi kolesarske čelade.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskimi avtobusi, morajo upoštevati navodila voznika. V nasprotnem primeru voznik lahko samostojno ukrepa (obvesti policijo in ravnateljico šole).

Na šoli se trudimo tudi za varno pot naših učencev na poti v šolo in iz nje. V ta namen  vam omogočamo dostop do aplikacije LILI&VAL. 

Za OŠ Tabor Logatec in obe podružnici, lahko preko aplikacije Lilly&Val, dostopate do digitalnega opisa šolskih poti. Za pregled se morate registrirati v aplikacijo.

Na pametni telefon si prenesete aplikacijo na lillyval.com.

Pred vami so navodila za namestitev aplikacije Lilly&Val na pametne telefone in  navodila za pregled digitalnega načrta šolskih poti v aplikaciji  GoogleEarth. Navodila vsebujejo vse potrebne povezave, ki s klikom omogočajo dostop do namestitve aplikacije na pametni telefon, oziroma do ustrezne datoteke na GoogleEarthu. Navodila so posebej za matično šolo in posebej za obe POŠ.

OŠ Tabor Logatec:

http://nacrti.sgb.si/o-tabor-logatec_jGAAl4O9u2Iz.html

POŠ Hoterdšica:

http://nacrti.sgb.si/po-hotedrica_pQ2kXEkJTv54.html

POŠ Rovtarske Žibrše:

http://nacrti.sgb.si/po-rovtarske-ibere_rqNVLLo215ln.html