Predmetnik

RAZRED
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
število ur na teden
Slovenščina67755543,54,5
Angleščina 22234433
Likovna vzgoja222221111
Glasbena vzgoja2221,51,51111
Družba23
Geografija121,52
Zgodovina1222
Drž. in dom. vzg. ter etika11
Narav. in tehnika33
Spoznavanje okolja333
Naravoslovje23
Biologija1,52
Kemija22
Fizika22
Matematika445544444
Tehnika in tehnilogija211
Gospodinjstvo11,5
Športna vzgoja333333222
Dod. in dop. pouk111111111
Interesne dejavnosti222222222
Izbirni predmeti2/32/32/3
Neobvezni izbirni predmet 0/20/1/2 0/1/2  0/1/2 222
Oddelčna skupnost0,50,50,50,50,50,5
Število tednov pouka353535353535353532

Naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi

dan/razred1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Kulturni dnevi444333333
Športni dnevi555555555
Naravoslovni dnevi333333333
Tehniški dnevi333444444
Skupaj151515151515151515