Knjižnični red

Želimo, da se v naši knjižnici vsi dobro počutimo, zato velja nekaj pravil:

 1. Ko vstopamo in odhajamo, pozdravimo.
 2. V knjižnici mora biti tišina.
 3. Se prijazno in vljudno obnašamo drug do drugega.
 4. Lahko beremo knjige in revije, ko končamo, jih moramo pospraviti na svoje mesto.
 5. Pomagamo mlajšim učencem ali sošolcem.
 6. V knjižnici ne govorimo glasno in ne vpijemo.
 7. Ne uporabljamo mobilnega telefona.
 8. Ne tekamo in se ne lovimo.
 9. Ne govorimo grdo, se ne pretepamo.
 10. Ne jemo in ne pijemo.
 11. Pazimo na knjige, revije, pohištvo …
 12. Ko listamo knjige, jih vrnemo na mesto, kjer smo jih vzeli.

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo mora učenec nadomestiti z novim enakim ali vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plača tržno ceno nove knjige.