Informacije in nasveti

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Učenci, ki jih učitelji določijo, so obvezni obiskovati dopolnilni pouk pri posameznem predmetu. Izostanke se opravičuje enako kot pri rednem pouku.

Dodatni pouk

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

TEKMOVANJA

Na spodnji povezavi so najdete vse informacije v zvezi tekmovanj. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Default.aspx