Cenik šolske prehrane

Šolsko prehrano na POŠ Hotedršica ureja vrtec.

MALICA – 0,80 EUR

KOSILO – 2,60 EUR

ZAJTRK – 0,50 EUR