Seznami učnih gradiv za šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši!

Objavljamo sezname šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto.

Objavljeni so tudi na spletni strani matične šole na zavihku Knjižnica/učbeniški sklad in šolske potrebščine.

Šola iz učbeniškega sklada izposoja učbenike in drugo učno gradivo vsem učencem. Le v primeru, da NE želite, da si vaš otrok izposodi gradiva iz učbeniškega sklada, izpolnite izjavo o nenaročanju, ki se nahaja na istem zavihku, in jo vrnite razredničarki ali upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do srede, 23. 6. 2021.